Regulamin sklepu internetowego ZAFILCOWANA

 

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy ZAFILCOWANA prowadzony jest przez Pracownia Kreatywności wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON: 278122288, nr NIP: 6251056188
 1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu ZAFILCOWANA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – Pracownia Kreatywności Jacek Mikołajczyk, z siedzibą: ul. Orchidei 40/2, 43-300 Bielsko-Biała wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON: 278122288, nr NIP: 6251056188
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresami:

https://zafilcowana.pl/
https://www.sklep-galeria.pl/
https://www.welnadofilcowania.pl/

3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: Bielsko-Biała 43-300 ul. Orchidei 40/2
 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@pracowniakreatywnosci.pl
 3. Numer telefonu: +48 509 424 912
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na stronach Sklepu.

5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 5 dni od daty zakupu, z wyjątkiem wyboru opcji „płatność przy odbiorze” przy przesyłce za pobraniem lub „odbiór osobisty”.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
 3. Tradycyjny przelew bankowy
 4. Szybki przelew - Przelewy24
 5. Paypal
 6. Płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem)
 7. Płatność gotówką przy odbiorze (odbiór osobisty w siedzibie ZAFILCOWANA)
 8. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 9. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny licząc od dnia otrzymania towaru.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z adresu mailowego podanego w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację drogą mailową dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
 7. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem kosztów przesyłki,Cw ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.
 1. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 1. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
 3. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym wraz z nieoderwanymi metkami oraz dołączonym do zamówienia dowodem zakupu (paragonem lub fakturą)
 4. Towar w cenie promocyjnej (znajdujący się w zakładce „PROMOCJE”) nie podlega zwrotowi.
 5. Towar wykonany na SPECJALNE zamówienie, tzn. w nietypowej kolorystyce lub rozmiarze nie podlega zwrotowi. W trakcie składania NIETYPOWEGO SPECJALNEGO zamówienia, Przedsiębiorca powiadomi wcześniej Konsumenta, że zamawiany towar nie będzie podlegał zwrotowi. W każdym innym przypadku, towar wykonany na zamówienie podlega zwrotowi na zasadach zawartych w Regulaminie.

7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane

 Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

 1. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 2. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
 3. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.